Home » Conspiratii » Românii care sunt asiguraţi în sistemul public de sănătate fără plata contr…

Românii care sunt asiguraţi în sistemul public de sănătate fără plata contr…

[ad_1]

Potrivit informaţiilor disponibile pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, mai multe categorii de persoane beneficiază de asigurare medicală în sistemul public fără plata contribuţiei. Astfel, potrivit CNAS, de asigurare medicală gratuită beneficiază:

  1. Toţi copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă;
  2. Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, inclusiv cei care părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;
  3. Persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, precum şi cele provenite din pensii;
  4. Persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, cu excepţia celor obţinute în baza Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;
  5. Bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
  6. Femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară. 

 

Reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate au mai explicat că sunt asigurate, cu plata contribuţiei din alte surse, şi persoanele care: satisfac serviciul militar în termen, se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, se afla în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de doi ani şi în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de trei ani.

În aceeaşi categorie de asiguraţi întră şi persoanele care: execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, beneficiază de indemnizaţie de şomaj, sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii, fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social.

 

[ad_2]

Source link

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

More 517 posts in Conspiratii
Recommended for you
Peste 23.000 de locuri de muncă vacante la nivel naţional, cele mai multe î…

[ad_1] Mai puţin de o sută de locuri de muncă disponibile sunt în judeţele Giurgiu,...